Debat2el Proposta de pràctica TIL: fer un vídeo de youtube

  1. Pere Mayans Balcells says:

    A la pràctica que proposes, molt interessant, per cert, no hi veig que s’hi desenvolupi clarament la competència plurilingüe.