Publicat per

Proposta de pràctica TIL: fer un vídeo de youtube

Publicat per

Proposta de pràctica TIL: fer un vídeo de youtube

Bon dia, companys! Disculpeu-me perquè faig aquesta entrega un pèl tard, però he tingut alguns compromisos laborals que m’ho han complicat molt tot. En qualsevol cas, us comparteixo una possible pràctica de TIL que consisteix en la realització d’un vídeo per part de l’alumnat de català. Crec que és una activitat motivadora perquè contempla una part relacionada amb les TIC que col·labora a animar l’alumnat de cara a algunes propostes escolars, la qual cosa podria generar més entusiasme a l’hora…
Bon dia, companys! Disculpeu-me perquè faig aquesta entrega un pèl tard, però he tingut alguns compromisos laborals que m’ho…

Bon dia, companys! Disculpeu-me perquè faig aquesta entrega un pèl tard, però he tingut alguns compromisos laborals que m’ho han complicat molt tot.

En qualsevol cas, us comparteixo una possible pràctica de TIL que consisteix en la realització d’un vídeo per part de l’alumnat de català. Crec que és una activitat motivadora perquè contempla una part relacionada amb les TIC que col·labora a animar l’alumnat de cara a algunes propostes escolars, la qual cosa podria generar més entusiasme a l’hora de realitzar la pràctica. Us la comparteixo, ja rieu què n’opineu.

Resum: L’alumnat haurà de fer un vídeo de Youtube sobre Mort de dama, de Llorenç Villalonga, explicant la novel·la, curiositats d’aquesta i del seu autor, qüestions relacionades amb el dialecte mallorquí amb el qual està escrit i sobre l’univers mallorquí de finals del segle XIX i inicis del XX al qual fa referència Villalonga a Mort de dama. A posteriori, cal relacionar algun concepte comentat al voltant de l’obra que es pugui vincular amb una temàtica contemporania i d’actualitat: una noticia, un personatge pop que ara tingui molta importància, una moda… D’inspiració referència poden usar-se els vídeos de la Juliana Canet, entre d’altres:

 • Foix com a diva del pop:

https://www.youtube.com/watch?v=GVKdr6VQD6k&t=180s

 • Bad Bunny i Josep Carner:

https://www.youtube.com/watch?v=UXAJLFPwUv8&t=388s

 • Montserrat Roig i Dua Lipa:

https://www.youtube.com/watch?v=o7yebJhSdDM&t=6s

 • JBalvin i literatura catalana en colors:

https://www.youtube.com/watch?v=FJakaX9Ivyc&t=4s

 • Recomanant llibres de Rodoreda a les influencers espanyoles:

https://www.youtube.com/watch?v=eayGr8MX_J0&t=91s

Pot fer-se en grup o individualment. 

Qui?

Aquesta activitat està pensada pels alumnes de l’Institut Pla Marcell de tercer i quart d’ESO de Cardedeu, un centre en el qual hi ha molts catalanoparlants, però també molts infants que compten amb el castellà com a L1, a més d’un grup reduït d’alumnat que té l’àrab com a llengua materna i principals. Es tracta d’un institut públic situat en una vila, Cardedeu, que no té cap centre de secundaria privat: això genera que l’alumnat sigui molt divers, venint de situacions econòmiques, culturals i socials molt diferents, la qual cosa és una riquesa i evita que es provoqui una situació de ghetto, cosa bastant usual en altres centres públics.

Objectius:

 1. En cas d’escollir fer el treball en grup, això potenciarà la situació d’equip i comunitat entre companys, poden compartir experiències i sensacions. Si el treball es fa individual, també pot ser una gran riquesa per l’estudiant: caldrà que es gestioni el temps i l’espai sol.
 2. Fer una lectura profunda de Mort de dama de Llorenç Villalonga i un estudi del context i la situació de l’autor i de la Mallorca del moment.
 3. Estar en contacte amb un dialecte i una realitat catalana que queda molt lluny de la realitat cardedeuenca dels infants del Pla Marcell. Riquesa dins de la pròpia llengua.
 4. Relacionar conceptes de la novel·la amb aspectes de la modernitat, ja sigui cantants anglesos, famosos castellanoparlants o animes japonesos actuals. L’objectiu és ser capaç de vincular conceptes i idees que puguin resultar diferents i interessants.
 5. Practicar l’expressió escrita, havent de preparar el guió del vídeo.
 6. Practicar l’expressió oral a l’hora de fer la gravació..
 7. Practicar les arts pràctiques a l’hora d’editar i montar el vídeo.

L’activitat consistira en diferents passos que s’avaluaran per separat:

Primera part de l’activitat: Lectura de Mort de Dama i anàlisi de la novel·la: estudi de l’autor, de la situació dialectal de Mallorca i de la illa durant aquella època. 

Segona part de l’activitat: Realtizar el guió a partir de tot allò que han llegit a Mort de Dama, tenint en compte la trama, les característiques de l’autor, les circumstàncies mallorquines del moment… I vincular-ho amb quelcom actual.

Tercera part de l’activitat: Gravació del vídeo. La duració ha de ser entre deu i vint minuts, tant si és en grup com individualment. Cal que l’alumnat s’organitzi i decideixi qui diu què i que forgin un discurs consolidat que tingui coherència amb la part de guió escrita.

Quarta part de l’activitat: Edició del vídeo. Cal que la peça audiovisual que els infants presentin tingui substància també a nivell d’edició de vídeo. En aquesta part de l’activitat l’alumnat s’ha d’encarregar d’editar suficientment el vídeo per tal que pugui ser visionat de manera distesa, amena i distreta.

Avaluació: L’avaluació es farà a partir d’un anàlisi molt específic al voltant dels objectius proposats i analitzant les quatre parts de les que consta l’activitat.

Rúbrica:

 1. L’alumne ha estat capaç de treball correctament de manera indiviedual/en grup, adaptant-se als horaris d’entregues proposades pel docent.
 2. L’alumnat ha fet una lectura profunda de Mort de dama de Llorenç Villalonga.
 3. L’alumnat ha fet una anàlisi profitosa de la situació i el context mallorquí de Villalonga.
 4. S’ha treballat al voltant de la diversitat dialectal de l’obra.
 5. S’ha vinculat l’obra de Villalonga correctament amb quelcom modern o contemporani que doni vida a la peça narrativa a l’actualitat.
 6. El guió està redactat amb coherència i solidesa de discurs, sense faltes ortogràfiques o sintàctiques.
 7. La part d’expressió oral és correcta: l’estudiant domina la llengua catalana parlada i defensa el guió escrit correctament, sense un excés de barbarismes ni de mots crossa. Cal que utilitzin un vocabulari informal però no col·loquial.
 8. L’edició del vídeo és excel·lent: la peça audiovisual té ritme i gràcia, un grafisme adequat, un retoc de color i un to corresponent a l’informal però no col·loquial.

Debat2el Proposta de pràctica TIL: fer un vídeo de youtube

 1. Pere Mayans Balcells says:

  A la pràctica que proposes, molt interessant, per cert, no hi veig que s’hi desenvolupi clarament la competència plurilingüe.

Publicat per

Gaudim del cinema

Gaudim del cinema
Publicat per

Gaudim del cinema

Objectiu: L´objectiu de l´activitat és conèixer el món del cinema des d´una perspectiva multilingüe, ja que a Catalunya encara rebem molt la…
Objectiu: L´objectiu de l´activitat és conèixer el món del cinema des d´una perspectiva multilingüe, ja que a Catalunya encara…

Objectiu:

L´objectiu de l´activitat és conèixer el món del cinema des d´una perspectiva multilingüe, ja que a Catalunya encara rebem molt la influència tant del castellà com de l´anglès. Malauradament, o no, la major part del cinema no ha estat en català i, per això, a partir del títol i certes frases cèlebres  de pel·lícules originalment en anglès doblades al castellà, farem la traducció al català i a totes les altres llengües d´origen de tots els companys i companyes de classe. S´intentarà fer grups de tres, en els quals hi hagi diversitat lingüística, perquè  l´alumnat s´enriqueixi no tan sols de la traducció catalana, sinó per descomptat, de les traduccions en xinès, àrab, rus, romanès o italià, fins arribar a tenir-ne un llarg repertori en les diferents llengües d´origen existents a l´aula. En cas que en algun grup no poguessin coincidir més d´una llengua diferent, el professorat n´hi adjudicaria una.

Amb aquest exercici s´espera aconseguir una altra visió del món del cinema segons la llengua en la qual gaudeixis de la pel·lícula, promovent alhora altres maneres de mirar pel·lícules poc implementades encara al nostre país com, per exemple, fer-ho en versió original i subtitulades en la llengua pròpia; o encara millor, gaudir-les en la veu original i subtitulades amb el mateix idioma o, ja quan es tingui un nivell més alt de la llengua, atrevir-se sense subtítols.

Es recomana que aquesta tasca es porti a terme amb alumnes de 3r o 4t d´ESO.

 

Fase 1:

Lliurament i coneixement de les pel·lícules amb les frases cèlebres en castellà. Si és possible seria un plus afegit editar un vídeo amb tots els talls de les pel·lícules.

-“Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar” El Padrino, 1972 de Francis Ford Coppola.

-“Necesitará otro barco más grande” Tiburón, 1975, de Steven Spielberg.

-Louis, presiento que este es el comienzo de una gran amistad” Casablanca, 1942 de Michael Curtiz

-“Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia” Blade Runner, 1982 de Ridley Scott.

-“Me gusta el olor a napalm por la mañana. ¡Huele a victoria!” Apocalypse Now, 1979 de Francis Ford Coppola.

-“Mamá siempre decía: “La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar.” Forrest Gump, 1994 de Robert Zemchis

-“Los ojos Chico. Los ojos nunca mienten”. Scarface, 1984 de Brian de Palma.

-“Pase lo que pase mantente con vida, iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos estés, te encontraré”. El último mohicano, 1987 de Michael Mann.

-“Pueden ustedes llamarme Ismael”. Moby Dick, 1956 de John Huston.

-“Es solo una soga corriente, Phillip, ¿Por qué esconderla? La soga, 1984 d´Alfred Hitchcock.

-“Las causas perdidas son las únicas por las que merece la pena luchar” Caballero sin espada, 1939 de Frank Capra.

-“La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse”. Ciudadano Kane, 1941 d’Orson Welles.

-“La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno mismo”. Matar un ruiseñor,1962 de Robert Mulligan.

– “Donde quiera que se encuentre el prejuicio, siempre nubla la verdad”. Doce hombres sin Piedad, 1957 de Sidney Lumet.

-“El mundo me parece tan sucio cuando no estoy bebida” Días de vino y rosas, 1962 de Blake Edwards.

Fase 2

Traducció de tots els títols i de les frases cèlebres al català i a l´altra o altres llengües d´origen del grup.

Fase 3

Compartir totes les traduccions escrites que s´han fet de tots els títols i frases cèlebres de les pel·lícules. Tan sols escrites, però sense dir la llengua a la qual pertany. De les llengües que tinguin un altre alfabet, com poden ser l´àrab, el xinès, o el rus, se´n farà una traducció “fonètica” de tal com es llegiria.

Fase 4

Cadascun dels grups haurà de representar dues frases de les pel·lícules en qüestió en dues llengües diferents que no siguin el català ni el castellà. La resta de la classe haurà d´endevinar quina pel·lícula és, i en quin idioma estan representant la frase.

Fase 5

Tot l´alumnat haurà d´escollir una frase cèlebre d´una pel·lícula del seu país d´origen. Un alumne català, d´una pel·lícula catalana; una alumna xinesa, d´una pel·lícula xinesa, i així cadascun d´ells i elles, i exposar-la davant de la classe, i que expliqui les sensacions que li provoca una pel·lícula en la seva llengua d´origen envers una altra pel·lícula en una altra llengua i d´un altre país.

Fase 6

Cercar col·lectivament amb tota la classe confluències, diferències, semblances entre tot el reguitzell de traduccions, tant de les quinze frases proposades pel professorat, com de les distintes frases escollides per l´alumnat en la seva llengua nadiua.  Avaluar dificultats a l´hora de traduir segons quins títols i frases a diverses llengües que tenen una cultura i uns costums diferents.

Analitzar si moltes de les frases cèlebres es poden traduir literalment o s´ha de buscar una altra manera de fer-ho sense que perdi el sentit, però que s´escaigui millor per a la pel·lícula en qüestió.

És clau recordar que a voltes els doblatges es duen a terme també tenint en compte els llavis dels actors i les actrius perquè harmonitzin millor amb la veu.

Fase 7

Opinar i debatre sobre si s´haurien de doblar pel·lícules o no. Si perden la seva essència en perdre la veu original dels actors i les actrius.

 

 

 

 

 

Debat1el Gaudim del cinema

 1. Pere Mayans Balcells says:

  No és una tasca fàcil de dur a terme. No sé si acabo d’entendre el que vols dir quan escrius: “a Catalunya encara rebem molt la influència tant del castellà com de l´anglès. Malauradament, o no, la major part del cinema no ha estat en català”.